Weerbaarheidstraining

Weerbaarder & assertiever worden?

Voor jezelf opkomen zonder de ander te schaden, dat is de manier waarop iedereen eigenlijk zou moeten leren voor zichzelf op te komen.

Het begint met oefenen en trainen van technieken in assertiviteit en weerbaarheid.  Je leert hiermee om het je niet zeker voelen/angstig zijn te veranderen naar een basishouding waarin je op jezelf durft te vertrouwen. 

Hoe meer je bewust wordt van hoe jij je opstelt en gedraagt hoe meer je je eigen gedrag kunt bijstellen en er een wereld voor je open kan gaan.  Eerst is er nog wat weerstand vanuit de omgeving; je zegt misschien opeens wel  'nee' en dat zijn de mensen om je heen niet gewend. Uiteindelijk doet je vernieuwde zelfvertrouwen nieuwe deuren open en durf je jezelf neer te zetten en te ontspannen in situaties waarin je je minder zeker voelt /voelde.

Trainingen in weerbaarheid bestemd voor de sector de zorg/welzijn

Veel te maken met agressie? Onvoorspelbaar gedrag van cliënten of een onveilige dynamiek?  Weerbaarheid vraagt om training en onderhoud van je skills ten opzichte van assertiviteit en fysieke/mentale weerbaarheid.  Als werknemer moet je op jezelf en collega's kunnen vertrouwen als je werkt met doelgroepen die moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien. Deze trainingen hebben als fundament oefeningen vanuit het rots en water programma die zijn uitgebouwd en aangepast naar de doelgroepen waar men mee te maken krijgt in het werkveld van zorg en welzijn. Centraal daarbij blijft zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing.  In de training krijg je zicht op verschillende vormen en niveau's van agressie, je gaat aan de slag met oefenen en trainen en van je skills om hier (nog beter) mee om te gaan.

Meer info? 

Stuur een bericht of bel 06 20360328

Ik wil graag meer weten over de weerbaarheidstrainingen van Yuchitao